Narcos

El Terrer

El terrer és, bàsicament el sol on es cria la vinya i les influències que hi incideixen: sol, clima, alçada i maneig.

Panal

Els sols a la Terra Alta solen ser franc- llimosos entre neutres i lleugerament alcalins i amb poca quantitat de matèria orgànica, el tipus més representatiu d’aquest sol és el que anomenem aquí «panal».

El panal és un sol en més predomini d’arena que d’argila, resisteix molt bé la compactació i té una gran capacitat de retenir la humitat necessària per al desenvolupament de la planta, permetent-li arribar a la maduració sense excessius problemes d’esgotament.

Clima

Una altra de les característiques de la comarca que donen personalitat als nostres vins, és el règim de vents, bàsicament 2 i molt ben definits: el cerç i el garbí. Per altra banda, la pluviometria també condiciona enormement els vins de la Terra Alta.

El primer el cerç, vent terral del nord-oest que baixa per la vall de l’Ebre, sec i fred a l’hivern, a la primavera ens fa de protector natural contra les glaçades (quan bufa, i sol bufar sovint, difícilment baixem per sota de 0°).

També, i a causa de la seva manca d’humitat ens fa d’inhibidor del míldiu i altres malalties fúngiques.

D’origen marí i que puja de sud-est, és un vent humit que a l’estiu, sol bufar a la tarda i nit i permet la hidratació de la planta després dels dies calorosos.

Normalment escassa (de 300 a 400 L/m²).

Altimetria

Batea s’alça 382 metres sobre el nivell del mar.

Maneig

Per últim, el maneig per part del viticultor és fonamental per tindre el que anomenem TERRER.

A Celler Arrufí després de dècades de conreu tradicional, ens vam adonar que aquest sistema ens causava molts problemes, compactacions, desequilibris al sol, resistència a les plagues, reducció de la vida de la vinya. Així, va ser el 2009 quan vam decidir canviar el tipus de conreu i ficar tota l’explotació ecològica.

Els començaments van ser difícils, més que res per la incertesa del que podia passar, però el primer any ja vam veure que l’havíem encertat. Ara, onze anys després no poden concebre una altra forma de conreu. Les millores han sigut tangibles i notables.

Hem millorat la conductivitat i la microbiota del sol, hem deixat de fer servir adobats químics, hem deixat d’utilitzar fungicides i herbicides de síntesi. En resum, en millorar la qualitat del sol, la salut de la vinya s’ha vist revitalitzada i comencem a estar convençuts que allargarem la vida de la planta.